Ny tandvårdsreform

Tandvårdsreformen – hur påverkar den mig?
Den 1 juli infördes den nya tandvårdsförsäkringen. Den syftar till att alla svenskar skall få råd att bättra sin munhälsa. Försäkringen är uppdelad i två delar:
• En tandvårdscheck till alla
• Högkostnadsskydd för dig med omfattande behandling

Tandvårdscheck
Alla vuxna svenskar får en årlig tandvårdscheck. För personer mellan 30 och 75 år är checken 150 kr per år, medan yngre (20-29 år) och äldre (> 75 år) får 300 kr. Beloppen kan sparas i två år och maximalt ge 600 kr.
Kom gärna förbi så kan vi tillsammans diskutera hur du på bästa sätt använder din tandvårdscheck!

Högkostnadsskydd
Vad innebär högkostnadsskyddet i kronor och ören?
Det nya högkostnadsskyddet gäller alla vuxna (medan tidigare regler endast gällde för äldre). Subventionens storlek är beroende av hur omfattande behandlingen är:
0 – 3.000 kr Patienten betalar hela beloppet själv.
3.000 kr – 15.000 kr Patienten betalar 50 % själv
> 15.000 kr Patienten betalar 15 % själv

Exempel: Antag att du genomgår en behandling som kostar 20.000 kr. De första 3.000 kr betalar du själv. Av beloppet mellan 3.000 och 15.000 kr betalar du hälften, d.v.s. 6.000 kr. Av återstoden (20.000 – 15.000 = 5.000 kr) betalar du endast 15 %, d.v.s. 750 kr. Totalt betalar du sålunda 3.000 + 6.000 + 750 = 9.750 kr av de 20.000 som behandlingen kostade.

Viktigt att veta är att högkostnadsskyddet endast ersätter behandlingar enligt en referensprislista (RP). Tandläkarna är fria att själva prissätta sina behandlingar, men RP sätter tak på vad som ersätts av Försäkringskassan.

När gäller högkostnadsskyddet?
Högkostnadsskyddet gäller i 12 månader i taget, från den dag då du påbörjar en behandling. Detta gäller oavsett vilken tandläkare du går till. Kostnaderna för alla behandlingar läggs ihop så att man kan utnyttja subventionerna.

Vilka behandlingar omfattas?
Alla behandlingar täcks inte av högkostnadsskyddet. Ett antal åtgärder är undantagna, exempelvis implantat långt bak i munnen och kosmetiska behandlingar.

Däremot är det viktigt att veta att det är du som patient som bestämmer! Hos oss kan du själv välja om du vill ha en dyrare behandling som helt eller delvis inte täcks av försäkringen. Vi går alltid tillsammans igenom vilka alternativ som finns och vad de kostar för dig som patient.

De nya reglerna kan tyckas komplicerade. Du är därför varmt välkommen till oss, så förklarar vi närmare vad tandvårdsreformen innebär för din del.

Personalen på Tandaxessen